Alkoholbehandling virker: Gymnasieelever drikker mindre hyppigt

Færre unge på de danske gymnasier drikker hver weekend sammenlignet med for tyve år siden. Det viser en rapport fra Statens Institut for Folkesundhed. På trods af de positive nyheder, er danske unge stadig blandt de ’bedste’ i verden, når der skal køres alkohol indenbords og det får flere til at kigge på, om der er behov for en større indsats på alkoholbehandling.

Rapporten viser, at 46 procent af de adspurgte gymnasieelever i dag drikker hver eller hver anden weekend, sammenlignet med 59 procent tilbage i 1996. Selvom hyppigheden af drikkeriet er faldet en smule, indtager eleverne stadig relativt store mængder af alkohol sammenlignet med med unge i andre lande.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at unge mellem 16-18 år holder sig under fem genstande ad gangen. Det ser dog ikke ud til, at det er en anbefaling, som de unge piger og drenge efterlever i særlig stor stil. Henholdsvis 24 og 35 procent har har drukket fem eller mere inden for den seneste måned.

Enkelte teenagere drikker stadig for meget – er alkoholbehandling nødvendigt?

Det er efterhånden ingen hemmelighed, at danske teenagere drikker rigtig meget. Og på trods af undersøgelsen, der viser, at hyppigheden af drukture er faldende, så drikker flere unge stadig alt, alt for meget. Så meget, at de reelt har brug for at komme i alkoholbehandling.

For nogle gymnasieelever står den på druk op til seks gange om ugen, og det kan have store konsekvenser for den unges fremtid. Ikke blot er alkohol i sådanne mængder skadeligt i sig selv, erfaringer fra tidligere viser også, at skillevæggen mellem alkohol og euforiserende stoffer bliver mindre og mindre, jo tidligere de unge begynder at drikke.

Kalundborg Kommune har faktisk været forgangskommune på inden for alkoholbehandling, da man tidligere oprettede et tilbud til ’unge alkoholikere’, som kunne søge råd og vejledning hos behandlingscentre. Det er vigtigt, at man reagerer, hvis man som ung er ked af sit alkoholforbrug. Jo hurtige man reagerer, jo hurtigere kan man lave om på sin hverdag.

Oplever du alkoholmisbrug i hverdagen, så kig nærmere på alkoholbehandling her