Unge har behov for bedre alkoholrådgivning

Man er knapt blevet fjorten, inden man skal konfirmeres, og så begynder balladen. Der skal være blå mandag, og klassens smarte drenge har taget øl med, for nu er man indtrådt i de voksnes rækker, og så kan man også drikke øl og spiritus. I en så ung alder, der ellers burde være fyldt med blandt selv slik og sodavand, begynder man i Danmark allerede at ty til alkoholiske drikke, selvom man i resten af verden først starter på dette mange år efter. Det ligger dybt i vores ungdomskultur, men udviklingen er sundhedsskadelig, og mange peger nu må, at man skal forsøge at ændre denne ungdomskultur igennem rådgivning om alkohol til de unge mennesker.

Alkoholrådgivning kan forebygge et alkoholmisbrug

Det er dog hverken skolelæreren eller præsten, der skal fortælle de unge mennesker, at man ikke behøver at drikke i en så ung alder, selvom resten af skoleklassen gør det. Det skal foregå fra hjemmet. Det kan dog være svært for alvor at få fat i børnene, hvis man som forældre vil sætte sig ned, rådgive om alkohol og fortælle om de konsekvenser, det har, når man drikker alkoholiske drikke som øl eller spiritus. Det er heller ikke alle forældre, der kender til konsekvenserne ved alkoholmisbrug og hvilke psykiske og fysiske skader, et misbrug kan påføre de unges liv.

Selvom man bør give det et forsøg, er der heller ikke ret mange unge, der lytter, når de gode råd kommer fra forældrene og det er en bekymrende udvikling. Har det enkelte barn i stedet en storesøster eller storebror eller en onkel, der fungerer som rollemodel for det enkelte barn, vil det være en fordel af få etableret en samtale om alkoholforbruget i mellem disse to parter. Der kan altså være stor forskel på virkningen, alt afhængig af hvor rådgivningen kommer fra.

Samtidig opfordrer flere organisationer i dag både unge og forældre til at afholde alkoholsamtaler i hjemmet, således at man langsomt kan opbygge en ungdomskultur, der gør det hipt og sejt at vælge en sodavand i stedet for en øl, når man er ude at more sig på blå mandag.